Förlossningsdepression

posted on

24 augusti, 2023

by

Numa wave white

Vad är en förlossningsdepression?

Att föda barn kan vara en känslomässig och turbulent upplevelse. Det är vanligt att ha många och starka känslor tiden efter att ha fött barn vilket kan leda till depression för en del som fött barn. När en depression uppstår i samband med att du fött barn kallas det förlossningsdepression.

Förlossningsdepression

Vid en depression är du nedstämd nästan varje dag i mer än två veckor. Du känner dig nedstämd större delen av tiden. 

Du kan känna igen dig i ett eller flera av följande påståenden om du har en förlossningsdepression:

 • Du kan ha svårt att känna glädje. Sådant som du tidigare tyckt om att göra är inte längre lika roligt.
 • Du har problem med sömnen och är mycket trött, utan energi och har svårt att koncentrera dig.
 • Du har skuldkänslor och känslor av hopplöshet. Du känner dig värdelös.
 • Humöret växlar. Du känner ångest, stark oro eller panik.
 • Du känner dig irritabel eller lättretad
 • Du går upp eller ner i vikt, har svårt att äta eller småäter hela tiden.
 • Du orkar kanske inte sköta din hygien och kan även ha svårt att orka ta hand om barnet.
 • Det är jobbigt att träffa vänner och närstående.
 • Du har tankar om att skada dig själv eller barnet.

Vart kan jag vända mig om jag känner mig deprimerad?

Har du ett eller flera av ovanstående symptom behöver du söka vård! Du kan vända dig till din vårdcentral, mödravårdscentral och/eller BVC för en första bedömning.

Om det känns för jobbigt och stort att vända dig till vårdcentralen kan du ta digital kontakt. En del digitala vårdgivare erbjuder kontakt med legitimerad vårdpersonal med fördjupad kunskap om psykisk ohälsa i samband med att bli förälder. Det här kan vara ett bra första steg och visar det sig att du har större behov än de kan tillgodose kan de guida dig rätt <3 

Depressioner kan komma helt utan förklaring och utan att en själv eller någon annan kan förstå varför. Förändringar i dina hormoner eller sömnbrist kan öka risken.

Annat som påverkar kan vara: 

 • Du hade en besvärlig graviditet, förlossning eller har adopterat.
 • Det är svårt att få till matningen av barnet, till exempel att det varit svårt att få amningen att fungera.
 • Du tvivlar på din förmåga att ta hand om barnet.
 • Du ville inte skaffa barn från början.
 • Du saknar stöd från närstående.
 • Barnet skriker mycket eller sover bara i korta perioder.
 • Du har konflikter och svårigheter som inte har med barnet att göra.
 • Du har upplevt tidigare psykiska problem eller trauman.
 • Du har en rubbning i sköldkörtelns funktion (problem med ämnesomsättningen).

Det är inte konstigt om du känner många starka, intensiva känslor efter att du fött barn. Det som är viktigt att veta är att du kan få hjälp med känslorna och det finns stöd att få <3

Läs gärna mer om Baby blues här!

Källor

Rekommenderade artiklar

Jag efter förlossning

Förlossningsdepression

Att föda barn kan vara en...

Graviditet och inför förlossning Jag efter förlossning Kejsarsnitt Vaginal förlossning

Förstoppning

Efter en förlossning kan förstoppning vara...

Jag efter förlossning

Sömn, sömnbrist & dygnsrytm

Något som många innan barn tar...