Numa wave white
Numa wave white

Surfar du från en dator?

Skanna koden med din mobil för att ladda ner appen

QR code - ladda ner appen - numa
Download numa on App store
Download numa on Google Play store
Numa wave surface 500
Numa wave surface 500

Numa är en app som som fokuserar på din hälsa och återhämtning efter graviditet och förlossning.
Surfar du från dator kan du skanna QR-koden ovan med kameran i din telefon för att ladda ner appen.

Numa wave shapes
Numa - graviditet och inför förlossning
Numa wave shapes
Numa - graviditet och inför förlossning