Olika typer av kejsarfödslar

posted on

13 juni, 2023

by

Numa wave white

I den här artikeln beskriver vi olika typer av kejsarsnitt, även kallat kejsarfödslar. Oavsett om kejsarsnittet är planerat eller inte så är din situation unik!

Planerade kejsarfödslar

Planerad kejsarfödsel innebär att förlossningen oftast varit planerad i flera veckor/månader. Vanliga orsaker till planerat kejsarsnitt är att barnet ligger i säte, du har genomgått två eller fler, tidigare kejsarsnitt eller förlossningsrädsla. 8% av alla förlossningar i Sverige sker med planerat kejsarsnitt. 

Akut kejsarsnitt 

Akut kejsarsnitt, är alla kejsarsnitt som är planerade mindre än 8 timmar förväg. De kan delas in i två olika undergrupper; halvakut respektive akut. Med halvakut innebär att det finns ett behov av akut förlossning men utan att mamman eller barnet är påverkat. Till exempel utebliven framåtskridande av vaginal förlossning. Akut kejsarsnitt innebär att behovet av förlossning är akut för att mamman och/eller barnet är påverkat, det är däremot inte livshotande.

Omedelbart kejsarfödsel 

Omedelbart kejsarsnitt innebär att det finns en omedelbar fara för mammans eller barnets liv. Vid beslut om omedelbart snitt rullas mamman i sin säng direkt till operation och operationspersonalen informeras via larm. Operationen ska vid omedelbart kejsarsnitt påbörjas senast inom 15 minuter, i praktiken är dock barnet oftast ute dessförinnan.

Det är förlossningsläkaren som bestämmer inom vilken tidsrymd kejsarsnittet behöver ske, och beslutet fattas utifrån den enskilda situationen.

Utebliven progress

Utebliven progress innebär att förlossningen inte går framåt som förväntat. Detta kan bero på att kraften i värkarna är för liten eller avtar, barnets position, bäckenets utformning/storlek eller en kombination av dessa faktorer. Den vanligaste orsaken till att en förlossning stannar av är att värkarna inte är tillräckligt kraftiga. 

Källor: 

Rekommenderade artiklar

Kejsarsnitt

Smärtlindring och återhämtning efter kejsarsnitt

Du kommer med allra största sannolikhet...

Kejsarsnitt

Olika typer av kejsarfödslar

I den här artikeln beskriver vi...

Graviditet och inför förlossning Jag efter förlossning Kejsarsnitt Vaginal förlossning

Förstoppning

Efter en förlossning kan förstoppning vara...